Tìm hiểu thêm về vấn đề đánh bạc

DẤU HIỆU CẢNH BÁO

 • Tốn nhiều thời gian hoặc tiền bạc hơn dự định.

 • Gây gổ với gia đình và bạn bè sau khi đánh bạc.

 • Bị thua và đang muốn quay trở lại càng sớm càng tốt để gỡ lại.

 • Cảm thấy tội lỗi hoặc hối hận về việc đánh bạc.

 • Mượn tiền hoặc bán tài sản để đánh bạc.

 • Nghĩ đến việc kiếm tiền bất chính để đánh bạc.

 • Bỏ việc làm đi đánh bạc.

 • Che giấu mức độ chơi cờ bạc.

LỜI KHUYÊN VỀ CHƠI CỜ BẠC CÓ KIỂM SOÁT

 • Đừng để cờ bạc điều khiển quý vị.

 • Hãy coi cờ bạc là một trò giải trí, không phải là cách kiếm tiền.

 • Đừng đánh bạc để thoát khỏi căng thẳng hoặc buồn chán.

 • Đặt ra một giới hạn cho mình và đừng vượt quá giới hạn.

 • Đừng ngồi chơi hoài để gỡ lại số tiền thua. Hãy bỏ đi.

 • Chỉ chơi cờ bạc khi quý vị có thể trả được khi thua.

 • Đừng bao giờ vay tiền để đánh bạc.

 • Luôn kiểm soát được và nghĩ đến những người cần mình.

SỰ TRỢ GIÚP CÓ SẴN

Dịch vụ Trợ giúp Cờ bạc cung cấp thông tin, hỗ trợ và tư vấn miễn phí cho người chơi cờ bạc và vợ/chồng, gia đình và bạn bè của họ.

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Hỗ trợ qua điện thoại và trực tuyến luôn có sẵn 24 giờ, 7 ngày một tuần.

Cung cấp tư vấn trực tiếp thông qua dịch vụ Trợ giúp Cờ bạc trong giờ làm việc.

CÂN NHẮC VIỆC TỰ CẤM MÌNH CHƠI CỜ BẠC

Nếu quý vị cảm thấy mình đang lấn cấn trong đầu, hãy nói chuyện với nhân viên liên lạc khách hàng tại địa điểm đánh bạc về việc tự cấm mình (loại bỏ) vào chơi cờ bạc. Dịch vụ Trợ giúp cờ bạc cũng có thể giúp quý vị tự cấm mình vào các địa điểm đánh bạc.

Để biết thông tin về việc tự cấm mình vào các nơi chơi cá cược thể thao, vui lòng liên hệ trực tiếp với các nơi này.

TẢI XUỐNG TRANG THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI

Làm trắc nghiệm này để xem xét mối liên hệ của quý vị với việc đánh bạc.

Nhờ giúp đỡ là chuyện bình thường
1800 858 858
MIỄN PHÍ VÀ BẢO MẬT 24/7

 

Để kết nối với thông dịch viên theo ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi số 131 450
và yêu cầu được kết nối với Đường dây Trợ giúp cho Đánh bạc

Contact us

If gambling is impacting your life or a loved one's life, it's okay to reach out for help. It’s free and confidential.

Call the 24/7 Gambling Helpline on 1800 858 858

Face-to-face counselling locations